Å lesa Det ukjende barnet i ei bakgate i Cape Town

Etter fyrste verdskrigen skapte Storbritannia The Tomb of the Unknown Warrior i Westminster Abbey.  Frankrike plasserte La Tombe du Soldat Inconnu under Triumfbogen.  I begge var leivningane av ein uidentifisert soldat gravlagde.  Seinare har slike monument, som er tileigna det felles minnet om alle soldatar drepne i krig, blitt reiste i andre land.

Politikarar står stundom framfor dei og seier noko høgtidleg om nasjonalkjensle og offervilje.

Ingen stad står det ein Gravstein for det ukjende barnet, ingen marmormonument er tileigna dei tallause ukjende gløymde borna som er offer for menneskeslekta sine stadige krigar – og det er ingen openberre planar om reisa det.

Kunne eit slikt monument bli skapt med dikt, dikt resiterte i vinden og førde med frø og pollen, sende ut på oppvindane som innhyllar jorda?  Kunne me laga noko varig og minneverdig ut av enkle vers for å æra desse uskuldige som ikkje kunne, og visseleg framleis ikkje kan, sleppa unna krigsskodeplassen?

Det ukjende barnet
Luanda, Angola 1995
Patricia Schonstein Pinnock
Translated from the English by Per Olav Kaldestad

Var det ingen som dekte den nakne kroppen din,
vesle gut, vesle falne engel,
bøygd under krigens tunge vengjer?

Mor di, korleis døydde ho?
Var det ho som seig om i veggrøfta
då så mange flykta frå angrepet på Huambo?

Var det ho som trakka på ei landmine ute på marka
og blei sprengd i filler og spreidd for alle vindar
bort frå deg?

Var det henne soldatane førde bort om natta
eller kom ho berre bort frå deg i trengsla
då militære styrkar opna eld over heile Kuito?

Var det ingen som løfta deg, heldt deg oppe,
ukjende gut,
i regnet, i trafikkaoset, i Luanda?

Var det ingen som la merke til denne heilage stunda
av svolt, av kulde,
og eit menneskehjarta som lengta etter kjærleik?

Var det ingen som oppfatta at misjonsklokkene hadde stilna
og at det du ønskte deg
var så lite?

Kor er du no,
ukjende barn?
Fann du ein stad å dra?

Translated from the English ‘Reading The Unknown Child in the streets of Cape Town’ by Per Olav Kaldestad

 Det ukjende barnet
ISBN:978-82-93065-21-0
Pages: 120
Paperback
Translated by Per Olav Kaldestad
Margbok Forlag, Strandveien 95, 9006 Tromsø, Norway margbok@gmail.com

‘Det er ingen tvil om den medfølelsen og den sorgen som levendegjør disse diktene av krig, død og kjærlighet.’ JM Coetzee 2003 Nobel Laureate

The Unknown Child – poems of war, love and longing
Patricia Schonstein Pinnock
African Sun Press
978-1-874915-15-7
Poetry

Photo ‘Author with Angel’: Nicholas Wiid
Photo ‘Child in Traffic in Luanda’: Joao Silva
Photo cover author Norwegian edition: Gaelen Pinnock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *